Siirry sisältöön

Metsälähde-hanke

Metsälähde-hankkeen vetäjänä toimii WWF Suomi ja siihen kuuluu Inkoon-, Ingarskilan- ja Siuntionjoki. Hanke suojelee erityisesti metsätalousvaltaisilla alueilla sijaitsevia vesistöjä.

Metsälähde-hanke

Kaksi ja puoli vuotta kestävän hankkeen tavoitteena on tunnistaa herkät metsäiset vesistötyypit ja mahdollisuudet tehostaa metsätalouden vesiensuojelua. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä ja levittää tietoa, jotta vesiensuojelusta tulisi luonnollinen osa suomalaista metsätaloutta. Metsätalouden ja erityisesti ojitettujen soiden aiheuttama ravinnekuormitus vesistöihin on selvästi aiemmin luultua suurempaa.  Metsätalouden osuus kaikesta ihmistoiminnan aiheuttamasta typpikuormituksesta on 12 % ja fosforikuormituksesta 14 %.

Metsätalousalueita on perinteisesti ojitettu kasvun ja maan käytettävyyden lisäämiseksi, mikä on ollut vesien hallinnan kannalta huonoa, koska kosteikot ja mutkittelevat vesistöt eivät enää luontaisesti pidätä vettä ja ravinteita. Samaa on tapahtunut muun maankäytön osalta. Tämä on muuttanut veden luonnollisia reittejä.

Ilmastonmuutoksen myötä ja erityisesti talvien muuttuessa kosteammiksi vesien hallinnasta on tullut yhä tärkeämpää ravinnepäästöjen ja tulvien vähentämiseksi. Tilannetta voi parantaa toimenpiteillä kuten kunnostusojituksen välttäminen, jatkuva kasvatus, suojavyöhykkeiden jättäminen vesistöjen ympärille, esimerkiksi ojitettujen jokien ja soiden  ennallistaminen ja monivaikutteisten kosteikkojen rakentaminen. Kaikki tämä edesauttaa vesien hallintaa, lisää luonnon monimuotoisuutta ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista.

Voit lukea lisää Metsälähde-hankkeesta WWF:n sivuilla:

Kuva © Meri Ensiö