Siirry sisältöön

Valuta-hanke

WWF:n Valuta II-kenttähankkeen tavoitteena on maa- ja metsätalouden aiheuttaman ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentäminen sisävesissä ja Itämeressä. Hanke toteutetaan Inkoon-, Ingarskilan- ja Siuntionjoen valuma-alueilla.

VALUTA II-hanke (Valuma-aluetason vesienhallinta)

Hanke on jatkoa läntisellä Uudellamaalla aiemmin toteutetulle, jo päättyneille hankkeille Vesiensuojelu 4K ja VALUTA. Sisävesien suojelutyö on myös Itämeren suojelua, sillä rannikkovesien kuormitus tulee suurelta osin mereen laskevista joista. Niin Inkoon-, Siuntion- kuin Ingarskilanjoen alueella on vedenhallintaan liittyviä ongelmia, kuten tulvivia peltoja ja sortuvia joenpenkkoja. Näillä keinoilla estämme ravinteita ja kiintoainesta valumasta vesistöihin.

Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, hylkyjä puhdistetaan öljystä, vesistöjä kunnostetaan sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Muun muassa näitä toimenpiteitä on suunniteltu ja tehty ongelmien vähentämiseksi:

Voit lukea lisää VALUTA II hankkeesta WWF:n sivuilla

Kuva: © Viivi Kaasonen