Siirry sisältöön

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)

Kestävä kehitys on jatkuva yhteiskunnallinen muutos, joka tapahtuu maailmanlaajuisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tavoitteena on varmistaa, että nykyisillä ja tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus hyvään elämään. Kestävässä kehityksessä otetaan tasapuolisesti huomioon ympäristö, ihmiset ja talous.

Vuonna 2014 Inkoon kunta liittyi verkostoon Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku). Hankkeen tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää kunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 %:iin vuoden 2007 tasosta parantamalla energiatehokkuutta ja käyttämällä uusiutuvaa energiaa.

Hinku-verkosto perustettiin vuonna 2008. Hinku on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. Se kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneita kuntia, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavia yrityksiä sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijoita. Hinku-verkostoon osallistuu myös maakuntia. Inkoo on yksi siihen jo kuuluvasta 92 kunnasta. Asukkaita verkostossa on 2,3 miljoonaa (marraskuu 2022).

Suomen ympäristökeskus Syke on tehnyt esityksen, jossa on tietoa kuntien ja alueiden ilmastotyön indikaattoreista. Siitä käy ilmi, miltä esimerkiksi aurinkoenergian tai sähköautokannan kehitys näyttää Inkoossa, tai voit tarkistaa esimerkiksi Uudenmaan tai Hinku-kuntien tilanteen.

Miten tavoite saavutetaan?

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite on kunnianhimoinen. Inkoo on jo tehnyt paljon, ja työ jatkuu, jotta vuoteen 2030 mennessä saavutettaisiin tavoite, joka on 80 % vuoden 2007 tasosta.

Lue lisää

Aurinkopaneelien ja sähköautojen latausasemien asentamisen lisäksi Inkoo panostaa julkiseen liikenteeseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen KäPy-ohjelmalla (Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma – Programmet för främjande av gång och cykling). Ohjelman puitteissa tehtiin muun muassa asukaskysely, jossa vastaajat saivat kertoa paikoista, joita kävelijät ja pyöräilijät pitävät turvattomina. Vastaukset ovat olleet perustana parannuksille ja kevyen liikenteen väylien jatkosuunnittelulle kunnassa.

Tietoa ilmastotoimista