Siirry sisältöön

Ilmastotyö Inkoossa

Olemme kaikki osa ilmastoa sekä paikallisella tasolla että maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutos on aikamme vakavin uhka.

Koskaan aiemmin maapallon lämpötilanmuutos ei ole ollut näin nopea eikä biologisen monimuotoisuuden vähentyminen näin vauhdikas. Voimme toiminnallamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen, eikä yksikään ilmastoviisas valinta ole liian vähäpätöinen.

Inkoossa on esimerkiksi useita hienoja vesistöjä ja luonnonympäristöjä, joita on vaalittava. Viheralueiden merkitys ympäristölle huomioidaan esimerkiksi kunnan kaavoituksessa. Kunnan strategiassa oleviin tavoitteisiin kuuluu luonnosta huolehtiminen yhteistuumin, monimuotoisuuden vaaliminen, päästöjen vähentäminen ja kestäviin liikenneratkaisuihin pyrkiminen.

Inkoon osallistuminen Hinku-verkostoon on keino pienentää ilmastojalanjälkeä ja lisätä kestävyyttä. Nämä ovat tavoitteita, jotka on kirjattu kuntastrategiaan. ”Kestävä Inkoo” -hanke toteutettiin 2021-2022 paikkakunnan asukkaita ja yrittäjiä silmällä pitäen. Inkoolle tullaan laatimaan ilmastotyön etenemissuunnitelma vuoden 2023 alkupuolella.

Vuonna 2020 Inkoo suoritti uusiutuvan energian kuntakatselmuksen Motiva-mallin mukaisesti. Siinä tarkasteltiin Inkoon nykyistä sähkön ja lämmön tuotantoa sekä kulutusta, ja lisäksi siinä esiteltiin liikenteen energiatase, paikalliset uusiutuvan energian resurssit ja potentiaalit sekä mahdollisuudet lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossa.