Siirry sisältöön

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Ilmaston muuttuminen on jo nähtävissä – talvet ovat kosteampia ja tuulisia päivä on enemmän.

Vaikka tärkeintä on ilmastonmuutoksen hillitseminen, yhtä tärkeää on sopeutua siihen ja laatia sopeutumissuunnitelma. Sillä vaikka onnistuisimmekin hillitsemään ilmastonmuutosta, ilmaston lämpeneminen tulee jatkumaan vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan keinoja ja käytäntöjä, joilla voidaan varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja vähentää yhteiskunnan ja ympäristön haavoittuvuutta. Vaikutuksia ovat esimerkiksi helleaallot, rankkasateet, kuivuus, myrskyt, tulvat ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Sopeutumistoimenpiteillä vähennetään muutosten aiheuttamia haittoja ja parannetaan ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön mahdollisuutta toimia.

Kunta voi edesauttaa sopeutumista ilmastonmuutokseen muun muassa kaavoituksella ja laatimalla suunnitelmia ääri-ilmiöiden varalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei kaavoiteta liian alavia alueita, ei rakenneta liian tiheästi eikä päällystetä liikaa teitä. Samalla meidän kaikkien on varauduttava esimerkiksi 72 tunnin kotivaralla, jotta pärjäämme sähkökatkosten aikana.

Inkoossa suurimpia ilmastoriskejä ovat tulvat, rankkasateet ja helleaallot. Inkoo sijaitsee meren rannalla, ja täällä on monia jokia ja muita vesistöjä. Useita jokia ja purjoja on oikaistu vuosien varrella, mikä lisää tulvariskiä. Tulvia voidaan ehkäistä ennallistamalla vesistöjä, rakentamalla tulvasuojia, kosteikkoja ja kaksitasouomia.