Siirry sisältöön

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueet ovat tärkeitä muun muassa lajien elinympäristöjen ja monimuotoisuuden säilyttämisessä, virkistyskäyttöä unohtamatta.

Inkoossa on useita luonnonsuojelualueita ja osa niistä kuuluu myös Natura2000-verkostoon. Suurin osa luonnonsuojelualueista ovat yksityismailla.

Luonnonsuojelualueen perustamispäätös on pysyvä, ja siitä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin.

Alue voidaan rauhoittaa myös määräajaksi. Maanomistaja ja Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voivat sopia alueen rauhoittamisesta joko kokonaan tai tiettyjen toimenpiteiden osalta enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Sopimuksesta tehdään myös merkintä kiinteistörekisteriin. Sopimuksella rauhoitettu alue ei ole luonnonsuojelualue.

Suojeluohjelmiin sisältyvien alueiden lisäksi voidaan luonnonsuojelulain nojalla perustaa luonnonsuojelualueeksi myös muu yksityisen omistama alue, esimerkiksi osana metsäluontoon keskittyvää METSO-ohjelmaa.

Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.