Siirry sisältöön

Luonnonsuojelu

Me kannamme kaikki vastuuta luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Luonnonsuojelun tehtävänä on suojella arvokkaita alueita ja lajeja sekä vastata ihmisen tarpeeseen hyödyntää luontoa ja sen tarjontaa. Kunnan tehtävänä on edistää luonnonsuojelua alueellaan – tämä tarkoittaa kunnan omistamien metsien, niittyjen, maatalousalueiden, rantojen sekä vesien hyvää hoitoa.

Luonnonmaisemat, luonnonvarat ja biologinen monimuotoisuus on säilytettävä ja sen on oltava ihmisen kestävässä käytössä. Luonnonsuojelussa säilytetään ja ennallistetaan luonnonarvoja – tämä koskee maisemia, luontotyyppejä, lajeja ja geneettistä monimuotoisuutta. On tärkeää, että ekosysteemit pysyvät tuottavina myös pitkällä aikavälillä.