Siirry sisältöön

Perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia runsaslajisia elinympäristöjä. Näitä ovat esimerkiksi niityt, kedot, metsälaitumet ja hakamaat.

Ei tarvitse lähteä kauas Inkoon torilta niin löytää kauniita maaseutumaisemia. Perinteisen maatalouden muovaamia lajirikkaita niittyjä ja laitumia, eli perinnebiotooppeja, saa kuitenkin etsimällä etsiä. Perinnebiotoopit ja niistä riippuvainen luonnon monimuotoisuus ovat katoamassa niin Inkoosta kuin koko maasta.

Perinnebiotooppeja on pääasiassa hoidettu niittämällä tai laiduntamalla ja niiltä on saatu karjalle ravintoa kesällä ja talvella. Niittytalous alkoi vähentyä 1800-luvun lopulta alkaen, kun maatalous tehostui. Maatalouskoneiden yleistyessä niityt muutettiin pelloiksi ja huonotuottoiset kuivat ja kiviset kedot hylättiin. Niittyjen muokkaaminen ja lannoittaminen yksipuolistivat eliöstöä. Se onkin maan ravinteiden vähäinen määrä joka on perinnebiotooppien runsaslajisuuden salaisuus.

Vaikka perinnebiotooppien suojelu on ensisijaisesti tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta, tulee niitä vaalia myös kulttuurihistoriallisista ja maisemallisista syistä. Monilla alueilla on vanhoja rakennelmia ja myös maisema kertoo vanhasta ajasta.