Siirry sisältöön

Natura 2000

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan.

Yksi Euroopan unionin tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Natura2000-verkosto kattaa Suomessa noin 5 miljoonaa hehtaaria. Alueesta on noin kolme neljäsosaa ovat maa-alueita ja yksi neljäsosa on vesialueita.

Inkoon kunnan rajojen sisällä löytyy kokonaan tai osittain seitsemän Natura2000-aluetta. Suurin osa niistä ovat saaristossa. Karttoja ja kuvauksia alueista löytyy ympäristöhallinnon sivuilla.

Inkoon Natura2000-alueet: