Siirry sisältöön

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostelmaa jota on aihetta suojella sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Luonnonmuistomerkki voi olla hiidenkirnu, siirtolohkare, lähde tai erityinen puu. Kunnan tulee huolehtia siitä että muistomerkki selkeästi merkitty. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmelu on kielletty.

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi hakemuksen perusteella rauhoittaa yksityisellä maalla olevan luonnonmuistomerkin luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla tai omistajan suostumuksella 23 § luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta yksityismaalla.

Näin haet luonnonmuistomerkille rauhoitusta

Luonnonmuistomerkin rauhoitusanomus on vapaamuotoinen tai sen voi tehdä Metsähallituksen lomakeella.

Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

Näin haet luonnonmuistomerkin rauhoituksen purkua

Kunta voi omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen. Syynä rauhoituksen lakkautukselle on, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Luonnonmuistomerkin rauhoituspurkuanomus on vapaamuotoinen, josta ilmenee samat tiedot kuin rauhoitusta hakiessa tai sen voi tehdä Metsähallituksen lomakeella.

Jos omistaja on hakenut rauhoituksen lakkauttamista, pyytää kunta asiasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunnon. Jos aloite rauhoituksen lakkauttamiseen on tullut ELY-keskukselta, kuullaan alueen omistajaa asiassa.