Siirry sisältöön

Vieraslajit

Vieraslajeilla tarkoitetaan kasveja, eläimiä tai muita eliöitä jotka ovat vieraita paikalliselle ekosysteemille. Moni vieraslaji kilpailee tehokkaasti kotimaisten lajien kanssa ruuasta ja elinympäristöstä. Tämä on tunnustettu ongelma, mutta vieraslajien esiintymät ovat lisääntyneet hälyttävästi.

Vieraslajeja on ollut Suomessa jo pitkään

Vieraslajit eivät ole uusi asia Suomen luonnossa. Osa ovat olleet täällä niin kauan, että emme ehkä enää tunnista niitä vieraslajeiksi, kuten merirokko, joka saapui jo 1800-luvulla Itämerelle.

Vieraslajit ovat saapuneet ihmisen avustamana, tietoisesti tai tahattomasti. Leviäminen Suomen luontoon on voinut tapahtua esimerkiksi kuljetusten tai tarkistamattoman tavaran (esim. maa-aines) kautta.

Osa vieraslajeista luokitellaan haitallisiksi. Tämä tarkoittaa, että ne muodostavat selkeän uhan alkuperäisen luonnon monimuotoisuudelle. Esimerkki haitallisiksi luokitelluista lajeista ovat minkki, supikoira, jättiputket, jättipalsami ja espanjalainen siruetana.

Tulokaslaji leviää omatoimisesti

Tulokaslaji on laji, joka on omatoimisesti levittäytynyt alkuperäisen elinalueen ulkopuolelle. Rusakko, jalohaikara ja valkoposkihanhi ovat esimerkkejä tulokaslajeista. Tulokaslaji on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

Kiinteistönomistajan vastuulla on estää vieraslajien leviäminen

Kiinteistönomistajilla on ensisijainen vastuu estää vieraslajien leviäminen luontoon. EU ylläpitää vieraslajiluetteloa lajeista, jotka muodostavat laaja-alaisen uhan unionissa. Sen lisäksi Suomi ylläpitää kansallista luetteloa vieraslajeista, jotka muodostavat paikallisen uhan. Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 3 § sanotaan ”vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön”.

Ole varovainen, kun käsittelet vieraslajeja. Enemmän tietoa vieraslajeista löytyy vieraslajit.fi(siirryt toiseen palveluun). Sivustolla voit ilmoittaa havainnoistasi. Ole myös tarkka, kun määrittelet lajia, osa vieraslajeista muistuttaa paikallisesti esiintyviä lajeja.

Rosk’n Rollin jäteasemat ottavat vastaan espanjansiruetanoita ja vieraslajeihin kuuluvia kasveja kotitalouksilta. Alle 2 m2 kuormat ovat maksuttomia, isommat lastit vielä maksullisia. Jätettä joka sisältää vieraslajeja pitää olla hyvin pakattuna jätesäkkeihin.

Enemmän tietoa: Rosk’n Roll vieraslajit(siirryt toiseen palveluun)

Tietoa yleisimmistä Inkoossa esiintyvistä vieraslajeista sekä niiden torjunnasta