Siirry sisältöön

Jätevesijärjestelmän valinta

Jätevesijärjestelmän valinta on päätös, jolla on useita vaikutuksia päästöihin, ympäristöön, hoitoon, elinkaareen ja talouteen. Myös kiinteistön sijainti ja ympäristö vaikuttavat käsittelytavan valintaan. Pohjavesialueella jätevesiä ei saa johtaa maahan.

Kiinteistökohtainen jäteveden käsittelyjärjestelmä

Jäteveden käsittelylle on useita eri vaihtoehtoja ja ollaksesi varma, että saat juuri omalle kiinteistöllesi ja tarpeisiisi sopivan järjestelmän on hyvä ottaa yhteyttä pätevään jätevesisuunnittelijaan. Hyvä suunnittelu takaa edellytykset laadukkaalle rakentamiselle, toimivan jätevesijärjestelmän sekä kiinteistölle sopivat hoito- ja kunnossapito-ohjeet. Suunnitelman laatijalla on oltava tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtävän vaikeusasteeseen nähden. 

Eri puhdistusjärjestelmät voidaan jaotella seuraavasti:

Hoito ja käyttö

Oma jätevedenpuhdistusjärjestelmä edellyttää tiettyä kunnossapitoa toimiakseen optimaalisesti. Kannattaa siksi miettiä, minkälaista puhdistusjärjestelmää voi ajatella hoitavansa myös kymmenen vuoden kuluttua. Esimerkiksi imeytyspenkereen sakokaivo on tyhjennettävä säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa) ja minipuhdistuslaitos on tarkistettava noin kerran viikossa.