Siirry sisältöön

Kiinteistönhaltijan velvollisuudet

Jätevesiasetuksen mukaan jokaisen haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön on puhdistettava jätevetensä. Jätevesipäästöjä synnyttävä toiminta aiheuttaa ympäristön saastumisen vaaraa. Toimintaa koskevat siksi myös ympäristönsuojelulain, jätelain ja kemikaalilain yleiset periaatteet ja velvollisuudet.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuollosta ja sen jätevesien käsittelystä (vesihuoltolaki 6 §). Kun kaikki puhdistavat jätevetensä oikein, asuinympäristön hygieeniset haitat, rantojen ja vesistöjen rehevöityminen ja pohjavesien saastumisen riski vähenee.  

Kiinteistönhaltijan vastuut