Siirry sisältöön

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Pieniä määriä puhdasta betoni- ja tiilijätettä voidaan käyttää luonnonmateriaalien korvikkeena ei ammattimaisessa maanrakennustyössä. Valvontaviranomainen arvioi valvontailmoituksen pohjalta mahdollisen luvan tarpeen.

Pienten betoni- ja tiilijätemäärien hyödyntäminen edellyttää, että:

Betoni- ja tiilijätteen käytöstä on tehtävä valvontailmoitus Inkoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen sijoittamista.

Valvontailmoituksessa on mainittava:

Valvontailmoitukseen on liitettävä myös sijoituspaikan karttapiirros sekä mahdolliset analyysitulokset jätteen ympäristökelpoisuudesta.  

Ilmoitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

Jätettä ammattimaisesti hyödynnettäessä siitä on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), joka tekee rekisterimerkinnän. Ilmoitus perustuu Valtioneuvoston asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017), ts. nk. MARA-asetus.

Tällaisia maarakennustöitä ovat:

MARA-asetusta sovelletaan laitoksessa tai ammattimaisesti tapahtuvaan jätteiden hyödyntämiseen Asetusta ei sovelleta pohjavesialueilla.

Lisätietoa ilmoittamisesta ELY-keskukselle löydät ympäristöhallinnon sivuilta.