Siirry sisältöön

Ilmansuojelu

Ilmaa saastuttavat useat erilaiset epäpuhtaudet, kuten hiilidioksidit ja orgaaniset yhdisteet. Päästöjä aiheutuu pääasiallisesti energiantuotannosta, teollisuudesta, autoliikenteestä sekä puu- ja öljylämmityksestä. Tällä toiminnalla voi olla nopeita paikallisia terveysvaikutuksia ja ne vahingoittavat vesistöjä, maaperää ja kasveja.

Suomen ja Inkoon ilman laatu on pääosin hyvä, ja siihen vaikuttaa lähinnä liikenne. Puulämmitys voi paikallisesti vaikuttaa ilman laatuun suuresti. On tärkeää käyttää kuivaa puuta ja muistaa, että jätteen polttaminen on kielletty.

Suuret, meluisat ja pölyävät rakennustyömaat saavat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ”melupäätöksen” melusta ja pölystä aiheutuvan haitan vähentämiseksi. Jos rakennuspaikan pöly häiritsee, ympäristövalvonta voi vaatia, että rakentaja lisää pölyntorjuntaa. 

Kunnalla on velvollisuus olla selvillä paikallisesta ilmanlaadusta. Sen kunta voi tehdä säännöllisillä mittauksilla, tai selvittämällä ilmanlaadun tarvittaessa. Inkoon kunnan ilmanlaatua seurataan alueellisessa yhteistyössä muiden uusmaalaisten kuntien kanssa. Kunnan viranomaistehtävänä on myös myöntää ympäristölupia erilaisille ilman laatuun vaikuttaville toiminnanharjoittajille ja valvoa, että lupaehtoja noudatetaan.