Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun kuuluvat valvontatehtävät, lupien myöntäminen erilaisille toiminnoille sekä erilaiset ympäristön kehittämistä ja vahingoittumista estävät tehtävät.

Ympäristön huomioon ottaminen ja ympäristönsuojelun edistäminen koskee kaikkea kunnallista toimintaa. Ympäristötoimi pyrkii valvonta- ja neuvontatoiminnan avulla vaikuttamaan kuntalaisiin ja yrityksiin siten, että ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja ja että mahdolliset haitat voitaisiin välttää kohtuullisin keinoin ja kustannuksin.