Siirry sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi tai torjumiseksi.

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään esimerkiksi moottoriteitä, voimaloita tai kaatopaikkoja suunniteltaessa. Arviointi tehdään ennen päätöksentekoa, jolloin on vielä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ja harkita vaihtoehtoisia toteutuksia. Ympäristövaikutusten arviointiin voivat osallistua kaikki, joita hanke koskee. Hankkeen suunnittelijan on myös huolehdittava tarpeellisten ympäristöselvitysten tekemisestä.  

Toiminnalle ei voida myöntää lupaa ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi on tehty ja arvioinnista saatu yhteysviranomaisen (useimmiten ELY-keskus) lausunto. Luvasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointi on otettu huomioon.