Siirry sisältöön

Öljy- ja kemikaalivahingot

Öljyvahingoissa ja kemikaalionnettomuuksissa maa sekä vesi voivat saastua. Onnettomuuksia on aina hyvä pyrkiä ennaltaehkäisemään välttyäksemme suuremmalta vahingolta.

Öljyvahinkoja ja kemikaalionnettomuuksia on ensisijassa ehkäistävä ennalta. Kemikaalien ja öljyn käsittelystä ja varastoinnista ja käytöstä poistetuista maanalaisista säiliöistä voi aiheutua vahinkoa. 

Öljyvahingoissa ja kemikaalionnettomuuksissa maa voi saastua. Saastunut maa-alue on saneerattava. Torjunnassa käytetyt imeytysaineet ja poistetut maa-ainekset on toimitettava vaarallisen jätteen keräykseen tai asetuksen mukaiseen vastaanottopaikkaan. 

Öljyonnettomuudessa luontoon valunut öljy on pyrittävä imeyttämään käyttämällä turvetta, sahanpurua tai öljynimeytysainetta. Estä öljyn leviäminen jätekaivoihin tai vesistöihin ja estä avotuli sekä kipinät. 

Veden pinnalla oleva öljyltä näyttävä kalvo ei ole aina öljyä. Maasta ja kallioperästä liukenee luonnollisesti rautaa ja mangaania veteen. Veden noustessa pintaan metallit hapettuvat ja muodostavat yhdessä rautayhdisteitä käyttävien bakteerien kanssa öljyä muistuttavan kalvon.

Öljyvahingoista ja kemikaalionnettomuuksista, jotka vaativat välitöntä torjuntaa ja jotka voivat vahingoittaa terveyttä tai ympäristöä on ilmoitettava yleiseen hätänumeroon 112.