Siirry sisältöön

Ympäristösuojeluviranomaisen tehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristönsuojelun yleistä etua paikallisella tasolla.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksentekoa ohjaavat ympäristönsuojelun erityislait, jotka eivät sisällä otto-oikeusmääräyksiä. Esimerkiksi kunnanhallitus ei siksi voi ottaa käsiteltäväksi asiaa, josta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt päätöksen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee erilaisia päätöksiä ja käsittelee anomuksia ja ilmoituksia mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain ja niiden pohjalta annettujen asetusten pohjalta. 

Aluehallintovirastot (AVI), paikalliset elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) käsittelevät myös ympäristöasioita koskevia lupia ja ilmoituksia.