Siirry sisältöön

Roskaantuminen

Jätteiden hylkääminen luontoon on kielletty. Kielto koskee myös risujen ja puutarhajätteiden vientiä yleisille alueille kuten metsiin, puistoihin ja muille yleisille paikoille.

Jätteenkeräyspaikoille, kuten eko- ja sekajätepisteille, ei saa viedä muuta kuin keräyspaikalla kerättävää jätettä. Jätteitä ei saa jättää jätteenkeräyspaikkojen astioiden ulkopuolelle.

Roskaantuminen voi aiheuttaa maaperän pilaantumisen

Huolimattomasta jätteen käsittelystä tai varastoinnista tai jätteen hylkäämisestä voi maaperään, pohjaveteen tai vesistöihin päästä valumaan myrkkyjä tai epäpuhtauksia, jolloin seurauksena voi olla maaperän tai vesien pilaantuminen.

Roskaamisen seuraamuksista säädetään rikoslain 48 luvussa. Kiinteistön siivoamisvelvollisuus ja pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuus on ensisijaisesti roskaantumisen tai pilaantumisen aiheuttajalla ja tämän jälkeen kiinteistön omistajalla.

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Jätelaki 72 §.

Roskaantumisesta voi ilmoittaa Inkoon kunnan ympäristönsuojeluun ja/tai poliisille.

Jätteen hautaaminen maahan

Jätteen hautaaminen maahan on lähtökohtaisesti kielletty. Kiinteistöllä saa haudata maahan vain pieniä määriä puutarhajätettä. 

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 16 § mukaan ”Jätteen hautaaminen tai sijoittaminen maahan on kielletty. Puutarhajätettä ja puutuhkaa saa kuitenkin kohtuullisessa määrin käyttää oman kiinteistön maanparannusaineena. Jätteen upottaminen vesistöön on kielletty.”

Kuolleen lemmikkieläimen saa haudata, jos siitä ei aiheudu terveydellistä haittaa. Eläimen saa haudata vain kiinteistönomistajan luvalla. Lemmikkieläimen voi toimittaa myös pieneläinkrematorioon. Eläinlääkärivastaanotoilla on krematoriopalvelusopimuksia.

Kuolleen hevosen voi haudata kiinteistönomistajan luvalla. Hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa vaaraa ihmisten tai eläintein terveydelle. Eläintä ei saa haudata pohjavesialueelle.