Siirry sisältöön

Vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila olisi vähintäänkin hyvä. Inkoossa tämä täyttyy vain osittain. Sinäkin voit valinnoillasi vaikuttaa vesien laatuun!

Pintavesien ekologinen arvioitiin hyväksi Ingarskilanjoen ja Marsjön osalta vuonna 2022. Linkulla sjön, Bruksträsketin, Inkoonjoen ja Källträsketin tila oli kohtuullinen. Högbensjön ja Inkoon edustan merialue kokonaisuudessaan oli epätyydyttävässä tilassa.    

Lisätietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä, mm. niiden tilasta ja tilan parantamiseksi tehtävistä kunnostustöistä: 

Vesien rehevöitymisen ehkäisy alkaa sinusta!

Vesien tilan parantamiseksi ja laadun huononemisen ehkäisemiseksi on useita keinoja. Useimmiten tärkeintä on vähentää ulkoista ravinnekuormitusta.  

Kuntalaisena tai kesäasukkaana huolehdi seuraavista