Siirry sisältöön

Pohjavesi

Inkoossa on useita vesihuollon kannalta tärkeitä pohjavesialueita (luokka 1) sekä useita vesihuollolle soveltuvia pohjavesialueita (luokka 2).

Inkoon alueella sijaitsee kokonaan tai osittain seitsemän luokkaan 1 kuuluvaa pohjavesialuetta ja kuusi luokkaan 2 kuuluvaa aluetta. Kirkonkylän vedenottamo sijaitsee Bollstadissa Storgårdin pohjavesialueella.

Pohjavesialueilla on vaikutus kaikkeen toimintaan

Ympäristönsuojelulain mukaan pohjaveden saastuttaminen on ehdottomasti kiellettyä. Siksi pohjavesialueilla on rajoituksia koskien mm.

Myös ympäristönsuojelun lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasioissa pohjavesialueet vaikuttavat merkittävästi päätösten ja lausuntojen sisältöön.

Pohjavesialueita koskevat suojelusuunnitelmat

Inkoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitettiin vuoden 2014 aikana. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on muun muassa pohjaveden laadun heikkenemisen ehkäiseminen. Suojelusuunnitelmissa on kartoitettu myös pohjavesialueiden riskikohteita.

Inkoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma PDF, 10 MB