Siirry sisältöön

Degerby skolan suunnitelmat ja toimintaperiaatteet

Degerby skolan opetuksessa korostuu positiivinen pedagogiikka. Oppilaat tutustuvat erilaisiin vahvuuskäsitteisiin, oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja tuomaan niitä esiin.

Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään. Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Inkoon esi- ja perusopetuksen arvopohja

Koulun toiminta- ajatus

Koulu kasvattaa ainutlaatuisuuden hyväksymiseen sekä itsensä, toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamiseen. Oppijoita ohjataan suhtautumaan avoimesti ja suvaitsevaisesti sekä arvioivasti ja rakentavasti ympärillä esiintyviä ilmiöitä kohtaan.

Degerby skolan koulutyössä kiinnitetään huomiota lähiympäristöön ja arkipäiväisiin valintoihin kestävän kehityksen kannalta.

Degerby skola on saanut Kestävän Vihreä lippu(siirryt toiseen palveluun)– ympäristösertifikaatin keväällä 2019. Koulussa ylläpidetään jo opittuja käytänteitä.

Kestävä Vihreä lippu- teeman parissa työskenneltäessä huomioidaan oppilaiden omat aloitteet. Oppilaat osallistuvat erilaisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen.

Kahtena edellisenä keväänä oppilaat ovat kylväneet siemeniä ja saaneet seurata kasvien kehitystä. Tavoitteena on, että tapahtuma toistuu vuosittain.

Koulun ympäristöraati ja oppilaskunta vastaavat mm. välituntiaktiviteeteista, yhteisestä koko koululle suunnatusta aktiviteetteja sisältävästä adventtikalenterista sekä välituntivälineistä jotka on tarkoitettu leikkien, pelien ja liikunnan edistämiseen.

Lukuvuoden aikana kiinnitämme huomiota veden kulutukseen. Oppilaat tulevat rakentamaan oman veden puhdistamon, tutkimaan vesiympäristöjä eri tavoin sekä tulevat tietoisiksi veden kiertokulusta ja vesistöjen puhtaanapidon merkityksestä.

Lukuvuoden teema:

Tutustu myös näihin:

Inkoon kunnan koulujen yhteinen teema lukuvuodelle 2023- 2024 on ”Yhteinen vastuu ympäristöstämme- Vårt gemensamma ansvar för miljön”

Degerby skolassa koulujen yhteiseen teemaan kiinnitetään huomiota useassa eri yhteydessä. Koulun Vihreä lippu- teema, vesi, sisällytetään osaksi yleistä teemaa. Keväällä oppilaat osallistuvat yhteiseen siivouspäivään. Myös taide sisältyy yhteiseen teemaan Degerby skolassa, jonka javulla kaunistetaan koulun ympäristöä.

Opetussuunnitelmat ja liitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat Valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ovat Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tavoitellaan oppiainerajat ylittävää …

Lue lisää