Siirry sisältöön

Degerby skolan suunnitelmat ja toimintaperiaatteet

Degerby skolan opetuksessa korostuu positiivinen pedagogiikka. Oppilaat tutustuvat erilaisiin vahvuuskäsitteisiin, oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja tuomaan niitä esiin.

Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään. Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Inkoon esi- ja perusopetuksen arvopohja

Koulun toiminta- ajatus

Koulu kasvattaa ainutlaatuisuuden hyväksymiseen sekä itsensä, toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamiseen. Oppijoita ohjataan suhtautumaan avoimesti ja suvaitsevaisesti sekä arvioivasti ja rakentavasti ympärillä esiintyviä ilmiöitä kohtaan.

Degerby skolan koulutyössä kiinnitetään huomiota lähiympäristöön ja arkipäiväisiin valintoihin kestävän kehityksen kannalta.

Degerby skola on saanut Kestävän Vihreä lippu(siirryt toiseen palveluun)– ympäristösertifikaatin keväällä 2019. Koulussa ylläpidetään jo opittuja käytänteitä. Lukuvuonna 2022- 2023 toimitaan luonnon monimuotoisuus- teeman parissa.

Kestävä Vihreä lippu- teeman parissa työskenneltäessä huomioidaan oppilaiden omat aloitteet. Oppilaat osallistuvat erilaisten projektien suunnitteluun ja toteutukseen.

Keväällä 2022 oppilaat kylvivät siemeniä ja saivat seurata kasvien kehitystä. Tavoitteena on, että tapahtuma toistuu vuosittain.

Koulun ympäristöraati ja oppilaskunta vastaavat mm. välituntiaktiviteeteista, yhteisestä koko koululle suunnatusta aktiviteetteja sisältävästä adventtikalenterista sekä välituntivälineistä jotka on tarkoitettu leikkien, pelien ja liikunnan edistämiseen.

Tutustu myös näihin:

Opetussuunnitelmat ja liitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat Valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ovat oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, …

Lue lisää

Lukuvuoden teema:

Kaikki yhdessä
Inkoon kunnan koulujen yhteinen teema lukuvuodelle 2022- 2023 on ”Yhdessä- Tillsammans”