Siirry sisältöön

Västankvarns skolan suunnitelmat ja toimintaperiaatteet

Västankvarns skolan koulutyössä korostamme yhteistyötä ja toisten huomioon ottamista ja kannustamme jokaista hyviin suorituksiin. Tavoitteenamme on antaa oppilaillemme monipuolista opetusta ja rohkaisemme heitä luovuuteen ja aloitteellisuuteen.

Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään. Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Inkoon esi- ja perusopetuksen arvopohja

Koulun toiminta- ajatus

Koulu kasvattaa ainutlaatuisuuden hyväksymiseen sekä itsensä, toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamiseen. Oppijoita ohjataan suhtautumaan avoimesti ja suvaitsevaisesti sekä arvioivasti ja rakentavasti ympärillä esiintyviä ilmiöitä kohtaan.

Kielirajat ylittävä yhteistyö on koulussamme tärkeää. Rakennamme ymmärrystä ja positiivista asennetta kaksikielisyyttä kohtaan. Korostamme mahdollisuuksiamme kehittää keskinäistä kunnioitusta sekä avoimuutta kulttuuriselle moninaisuudelle ja kansainvälisyydelle.

Västankvarns skolalle myönnettiin kestävän kehityksen Vihreä Lippu (siirryt toiseen palveluun)joulukuussa 2010. Vuonna 2015 koululle myönnettiin Kestävä Vihreä Lippu– ympäristösertifikaatti.

Västankvarns skolassa kehitämme ympäristötietoisuuttamme. Opettelemme kantamaan vastuuta ja vaalimme ympäristöämme sekä kulttuuriperintöämme.

Syyslukukaudella koulussa ylläpidetään jo aiemmin opittuja käytänteitä. Kevätlukukaudella aloitetaan työskentely koulun ympäristöraadin valitseman uuden teeman parissa.

Tutustu myös näihin:

Opetussuunnitelmat ja liitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat Valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ovat oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, …

Lue lisää

Lukuvuoden teema:

Kaikki yhdessä
Inkoon kunnan koulujen yhteinen teema lukuvuodelle 2022- 2023 on ”Yhdessä- Tillsammans”