Siirry sisältöön

Västankvarns skolan suunnitelmat ja toimintaperiaatteet

Västankvarns skolan koulutyössä korostamme yhteistyötä ja toisten huomioon ottamista ja kannustamme jokaista hyviin suorituksiin. Tavoitteenamme on antaa oppilaillemme monipuolista opetusta ja rohkaisemme heitä luovuuteen ja aloitteellisuuteen.

Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään. Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Inkoon esi- ja perusopetuksen arvopohja

Koulun toiminta- ajatus

Koulu kasvattaa ainutlaatuisuuden hyväksymiseen sekä itsensä, toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamiseen. Oppijoita ohjataan suhtautumaan avoimesti ja suvaitsevaisesti sekä arvioivasti ja rakentavasti ympärillä esiintyviä ilmiöitä kohtaan.

Kielirajat ylittävä yhteistyö on koulussamme tärkeää. Rakennamme ymmärrystä ja positiivista asennetta kaksikielisyyttä kohtaan. Korostamme mahdollisuuksiamme kehittää keskinäistä kunnioitusta sekä avoimuutta kulttuuriselle moninaisuudelle ja kansainvälisyydelle.

Västankvars skolassa on tehty työtä ympäristötietoisuuden- ja vastuun sekä kestävän kehityksen parissa jo vuodesta 2008. Koululle myönnettiin kestävän kehityksen Vihreä Lippu (siirryt toiseen palveluun)joulukuussa 2010. Vuonna 2015 koululle myönnettiin Kestävä Vihreä Lippu– ympäristösertifikaatti.

Västankvarns skolassa kehitämme ympäristötietoisuuttamme. Opettelemme kantamaan vastuuta ja vaalimme ympäristöämme sekä kulttuuriperintöämme Inkoossa.

Keväällä 2023 aloitimme uuden vesi- teeman parissa. Lukuvuoden 2023- 24 aikana työskentely teeman parissa jatkuu monin eri tavoin. Oppilaista ja opettajista koostuva koulun ympäristöraati johtaa tätä työtä.

Lukuvuoden teema:

Inkoon kunnan koulujen yhteinen teema lukuvuodelle 2023- 2024 on ”Yhteinen vastuu ympäristöstämme- Vårt gemensamma ansvar för miljön”

Lukuvuoden 2023- 2024 aikana muodostamme teeman ympärille monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja teemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä myös muiden koulujen ja eri toimijoiden kanssa.

Koulujen yhteinen teema tukee koulun Vihreä lippu- työtä. Oppilaat kasvattavat hyötykasveja ja lisäävät istutuksia. Luomme ympäristötaidetta myös muualle kuin koulun lähiympäristöön. Tavoitteenamme on kaunistaa ympäristöä samalla kun suojelemme sitä.

Koulun neljännen vuosiluokan oppilaat osallistuvat tänä lukuvuonna Rosk N’ Roll:n järjestämään Kierrätysexpertit- kilpailuun.

Tutustu myös näihin:

Opetussuunnitelmat ja liitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat Valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ovat Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tavoitellaan oppiainerajat ylittävää …

Lue lisää