Siirry sisältöön

Kyrkfjädens skolan suunnitelmat ja toimintaperiaatteet

Kyrkfjärdens skolassa opimme kohtelemaan itseämme ja toisiamme kunnioittavasti. Huomioimme itsemme ja toistemme vahvuuksia. Kun vahvistamme vahvuuksiamme, voimme hyvin ja kun voimme hyvin, voimme oppia uutta.

Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään. Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Inkoon esi- ja perusopetuksen arvopohja

Koulun toiminta- ajatus

Opettajat ja oppilaat viihtyvät koulumme myönteisessä ilmapiirissä. Korostamme toiminnassamme yhteenkuuluvuutta. Opetuksessa keskitymme hyvään yleissivistävään perustaan ja oppilaiden yhteistyö- ja aloitekyvyn kehittämiseen sekä heidän itsetuntonsa vahvistamiseen.

Kyrkfjärdens skolassa opetellaan monipuolisilla tavoilla elämän perustiedot ja- taidot. Oppilaita tuetaan heidän oppimisprosessissaan sekä oppimisen taitojen harjoittelussa, jotka ovat tavoitteellisen ja elämänmittaisen oppimisen perustana.

Koulu kasvattaa oppilaita kohtelemaan itseään ja toisiaan kunnioittavasti. Oppilaita ohjataan suhtautumaan niin avoimesti ja kunnioittavasti kuin myös arvioivasti ja rakentavasti ympärillä esiintyviä ilmiöitä kohtaan.

Kyrkfjärden skolan suunnitelmat ja tiedotteet 2023- 2024

Tutustu myös näihin:

Opetussuunnitelmat ja liitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat Valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ovat Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tavoitellaan oppiainerajat ylittävää …

Lue lisää

Lukuvuoden teema

Inkoon kunnan koulujen yhteinen teema lukuvuodelle 2022- 2023 on ”Yhdessä- Tillsammans”