Siirry sisältöön

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, rakentamiseen verrattavissa olevaan korjaus- ja muutostyöhön sekä rakennuksen tai sen osan olennaisen käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvitaan rakennuslupa.

Rakennuslupaa haetaan Lupapiste(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)-palvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Lupasuunnitelmien laatimiseen tarvitset pätevän suunnittelijan. Hankkeesta ja suunnittelijan kelpoisuudesta kannattaa neuvotella etukäteen riittävän ajoissa lupakäsittelijän kanssa.

Rakennusluvan käsittelyaika on noin 1 kk. Rakennuslupa-asiakirjojen ja pääpiirustusten täydennyksiin/korjauksiin ja mahdollisiin uudelleen kuulemisiin käytetty aika ei sisälly arvioituihin käsittelyaikoihin. Asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa käsittelyä. Puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäviksi, jolloin käsittelyaika pitkittyy.

Hakemusasiakirjat

Pääpiirustukset

Rakennuspaikan hallinta

Naapurien kuuleminen

Naapurin suostumus poikettaessa rajaetäisyydestä

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Vesihuoltoliittymän hakeminen

Asemakaava-alueella liityttäessä vesihuoltoverkostoon

Hyväksyttyjä katusuunnitelmia saa erikseen pyytämällä sähköpostiosoitteesta  tekniska@inga.fi(avautuu uuteen ikkunaan)

Liittymälupa uuden liittymän rakentamiseen maantielle

Energiaselvitys

Energiatodistus ja lämpöhäviöiden tasauslaskelma tarvitaan, kun rakennusta korjataan tai muutetaan tai sen käyttötarkoitusta muutetaan tavalla, joka edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa. Selvitys ei ole tarpeen seuraavissa tapauksissa:

ARA: Tietoa energiatodistuksesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Purkaminen rakennusluvan yhteydessä